Miesiąc: listopad 2015

lis 10

Nowe stawki podatku od nieruchomości w Grodzisku Wlkp.

Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim określiła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Grodzisk Wlkp. w roku 2016 (w nawiasach podane są stawki aktualne): 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1m2 powierzchni (0,81), b) pod wodami powierzchniowymi […]