Podatek od nieruchomości – Nowy Tomyśl

27 maj    Aktualności

Radni przyjęli uchwałę określająca stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywać na terenie gminy Nowy Tomyśl w 2015 r.

Podatki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniosą 88 groszy od metra kwadratowego (było 86 groszy).

Stawka podatku za grunty położone pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne wyniesie 4,49 zł. od 1 ha powierzchni (było 4,46), zaś pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1m² powierzchni (było 25 groszy).

Jeśli chodzi o budynki, to od budynków mieszkalnych lub ich części podatek wyniesie 0,73 zł od 1m² powierzchni użytkowej (było 71 groszy), natomiast budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zostaną opodatkowane stawką 21,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej (było 21,42).

Pozostałe wysokości podatków określono na następującym poziomie: dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,72 zł od 1m², związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1m², pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,64 zł od 1m² ( w każdej sytuacji chodzi o 1m² powierzchni użytkowej).

Podatek od budowli wyniesie 2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.