PKPiR

PKPiR czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Oferta Biura Rachunkowego PROFIT Grodzisk Wlkp. w zakresie obsługi przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia PKPiR jest kompleksowa

 

w zakres obsługi w ramach stałej umowy współpracy wchodzą:

 • prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego,
 • sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych, w tym wwnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw,
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT,
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,