Księgi handlowe

Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych. Spółka taka musi stworzyć zakładowy plan kont i ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań oraz prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.

Prawidłowo prowadzone księgi dają jednak pełny obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. Księgi handlowe dają także możliwość stworzenia zakładowego planu kont, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.
Zlecenie prowadzenia księgowości zewnętrznej firmie pomaga przedsiębiorcom zaoszczędzić czas, dzięki czemu mogą poświęcić się w całości rozwijaniu działalności gospodarczej.

Profesjonalnie prowadzona księgowość w znaczący sposób wpływa na sprawne funkcjonowanie firmy.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest ewidencjonować majątek firmy. W ramach usługi z zakresu księgowości podejmujemy się także ewidencji środków trwałych i wyposażenia firm z Poznania i okolic.

W ramach naszej oferty sporządzamy:

  • ewidencje środków trwałych,
  • ewidencje wyposażenia,
  • ewidencje VAT,
  • miesięczne zestawienia obrotów i sald,
  • sprawdzamy dokumenty źródłowe pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości.