Kadry i Płace

Outsourcing kadrowo-płacowy jest coraz częściej wykorzystywanym rozwiązaniem, które uwalnia Pracodawcę od tworzenia czy rozbudowywania działu kadr wyspecjalizowanego w tym zakresie.
Jest wiele korzyści z tego rozwiązania: pozwalają pracodawcy nie martwić się takimi zagadnieniami jak poufność danych, czy koszty związane z organizacją i utrzymaniem stanowiska dedykowanego pracownika.
W zakresie obsługi kadrowo-płacowej proponujemy Państwu pełen zakres usług z tym związanych:

 • prowadzenie akt osobowych oraz sporządzanie wszelkich dokumentów dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • rozliczanie pracowników oddelegowanych.
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS i ich elektroniczny przekaz
 • sporządzanie wniosków do PUP ( o zawarcie umów i refundację)
 • sporządzanie wniosków do OHP o refundację płac i składek ZUS za zatrudnionych młodocianych
 • ewidencjonowanie czasu pracy ( czas pracy , urlopy, zwolnienia lekarskie…)
 • szkolenia bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • doradztwo w sprawach prawa pracy i ZUS
 • ewidencjonowanie nieobecności pracowników, w tym planowanie i kontrola urlopów wypoczynkowych.
 • wykonujemy audyty kadrowo-płacowe