Doradztwo

PROFIT świadczy wysoko specjalistyczne usługi doradztwa gospodarczego, których odbiorcami najczęściej są  przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MŚP o różnym statusie prawnym oraz jednostki samorządu terytorialnego.  W każdym przypadku wynikiem zrealizowanych prac jest materiał pozwalający w sposób uzasadniony podejmować decyzje odnoszące się do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, ze wskazaniem na możliwość ich dofinansowania z określonych źródeł.W ramach usług doradztwa gospodarczego oferujemy:

  • opracowanie studium wykonalności zamierzonego projektu,
  • opracowanie planu biznesowego,
  • opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • opracowanie analiz stanu przedsiębiorstwa,
  • opracowanie planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
  • opracowanie wyceny wartości przedsiębiorstwa,
  • wykonanie innych opracowań i działań doradczych.