Autor: @Profit

maj 7

Terminowe dostarczanie zwolnień lekarskich

Dowodem potwierdzającym niezdolność do pracy oraz konieczność osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest zwolnienie lekarskie wystawione na odpowiednim, przygotowanym w tym celu druku. Dokument taki, oprócz potwierdzenia nieobecności w pracy, stanowi przede wszystkim podstawę do wypłaty odpowiednich świadczeń chorobowych.

Wystawiający zaświadczenie będzie je przekazywał na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS
/© Panthermedia Wystawiający zaświadczenie będzie je przekazywał na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS
Prawo do nich oraz ich wysokość ustalają, a także stosownej wypłaty dokonują płatnicy zasiłków. Jedną z okoliczności mającą znaczenie przy ustalaniu wysokości należnego zasiłku jest terminowe dostarczenie otrzymanego zaświadczenia lekarskiego.Read More
maj 7

Podróże służbowe przedsiębiorcy a koszty podatkowe

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom.

Czy każdy wyjazd będzie podróżą służbową?

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji z 16 lipca 2014 r., nr ITPB1/415-518/14/AK. zwrócił uwagę, że stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT) (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione kryteria wynikające z wyżej wymienionego przepisu.

Read More